Gogledd Cymru

Gogledd Cymru Gwella Lles â Llyfr

Mewn partneriaeth cyffroes gyda’r Gronfa Loteri Fawr mae The Reader yn gweithio unwaith eto yng Ngoledd Cymru i adeiladu ar ein prosiect blaenorol yn yr ardal ‘Llais â Llyfr’.

Mae Darllen ar y Cyd wedi ei phrofi i wella iechyd a lles, i gynyddu cynhwysiant cymdeithasol a da ni eisiau’i wneud yn rhan o gymunedau ar draws Gwynedd, Môn a Conwy.

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth yn eich ardal?  Allech chi arwain grŵp Darllen ar y Cyd yn eich gweithle neu lyfrgell leol?  Allech chi gyhoeddi gwybodaeth am grwpiau Darllen ar y Cyd newydd yn eich cymuned?  Oes gennych y profiad a sgiliau i gymhorthi wirfoddolwyr eraill?

Os Ie yw eich ateb cliciwch isod i lawrlwytho’r disgrifiad rôl ar gyfer Arweinydd Darllen Gwirfoddol.

Arweinydd Darllen Gwirfoddol

I gymhorthi’r prosiect ymhellach rydym yn chwilio am Wirfoddolwr Cyfieithu i helpu sicrhau fod ein prosiect yn cwbl ddwyieithog.  Os oes gennych ddiddordeb cyfieithu deunyddiau hyrwyddo, adroddiadau, cynnwys cyfryngau cymdeithasol a mwy yn wirfoddol cliciwch ar y disgrifiad rôl isod.

Gwirfoddolwr Cyfieithu

Bydd gwirfoddolwyr yn rhan o ein rhwydwaith Gogledd Cymru a bydd hyfforddiant llawn a chymorth parhaol ar gael iddynt.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:


rachelnash@thereader.org.uk / 07812238503

Share this page: