Dewch i Wirfoddoli – Rydym eich angen!

A ydych chi’n mwynhau dod o hyd a rhannu straeon a cherddi gwych? Caru cwrdd â phobl newydd? Am wneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol?

Os felly, gallai Shared Reading fod yr union beth ar eich cyfer.

Ac efallai mai chi yw’r union berson i ni.

Pam Gwirfoddoli?

    • Sgiliau newydd, heriau newydd
    • Gwir ymdeimlad o lwyddiant o
    • Darllen fwy, darllen yn wahanol
    • Cwrdd â phobl newydd o
    • Gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol

• Mae 95% o wirfoddolwyr yn teimlo’n fwy cysylltiedig â phobl eraill*

• Mae 97% o wirfoddolwyr yn cael yr ymdeimlad o lwyddiant*

Rydym yn adeiladu symudiad o wirfoddolwyr i ddod â Shared Reading i gymunedau ar draws y DU fel bod pawb, pwy bynnag yr ydynt, ble bynnag y maent, yn gallu darganfod grwp yn agos iddynt. I wneud hyn i ddigwydd RYDYM ANGEN EICH HELP!

Sut medrwch ddod yn rhan?

Reader Leader Shared Reading Organiser Shared Reading Advocate
Ymrwymiad: Oddeutu 4 awr yr wyth
Ymrwymiad: Hyblyg, ymarferol
Ymrwymiad: Hyblyg, cyffyrddiad ysgafn
The Reader yw’r sefydliad gorau i mi erioed fod yn rhan ohono, fel aelod o grŵp ac fel gwirfoddolwr” Fel gwirfoddolwr The Reader, nid ydych yn teimlo eich bod yn gweithio iddynt – rydych yn gweithio gyda hwy ”Rwyf wedi bod yn dweud wrth bawb am Shared Reading ac nid wyf yn mynd i unrhyw le heb rai taflenni yn fy mag i’w dosbarthu”

Ddim yn rhy siŵr sut y medrwch helpu? Nodwch eich manylion ar y ffurflen isod a dewch i ni gael sgwrs.

Mae sawl ffordd y medrwch ddod yn ymglymedig, pa un ai a ydyw’n darllen ar ward mewn ysbyty, sefydlu grŵp mewn cartref gofal, neu ddweud wrth rywun am Shared Reading yn ei llyfrgell leol – medrwch fod yn rhan o’r stori!YdwNac ydw


OedolionPlant

*3allan o 39 o ymatebwyr, Medi 2016 – Chwefror 2017

Share this page: